Toimintaperiaatteet


Tärkeimpinä toimintaperiaatteina pidän seuraavia:

  • Jokainen asiakas on tärkeä ja hänen toiveensa otetaan huomioon.
  • Sovituista aikatauluista pidetään kiinni.
  • Valmis käännös on selkeä ja huolellisesti laadittu asiakirja, jossa välittyvät alkuperäisen tekstin tyyli ja sisältö.
  • Myös tulkkauksessa välittyvät alkuperäisen puheen tyyli ja sisältö.
  • Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus ovat ehdottoman tärkeitä.