Käännökset


Käännän seuraavia kielipareja:

  • suomi - espanja - suomi
  • suomi - italia - suomi
  • englanti - suomi
  • ranska - suomi
  • viro - suomi

Viralliset käännöksset: espanja - suomi

Olen kääntynyt mm. seuraavanlaisia asiakirjoja:

Viralliset käännökset:

Koulu-, tutkinto-, työ- ja virkatodistukset, kauppakirjat, sopimukset, testamentit, pöytäkirjat, viranomaisten laatimat selonteot, tullausasiakirjat ja lääkärintodistukset.

Tekniikka:

Rauta- ja terästeollisuus, junanvaunujen valmistus, koneiden ja laitteiden käyttö-, kokoamis- ja huolto-ohjeet sekä testausraportit.

EU -asiakirjat:

Euroopan parlamentti: Istuntoselostukset, kokouspöytäkirjat, valiokuntien lausuntoluonnokset, lausunnot, mietintöluonnokset, mietinnöt ja työasiakirjat, parlamentin jäsenten esittämät kysymykset, vetoomukset ja kronologiset katsaukset.
Komissio: Vastaukset parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin, tekniset määräykset, muistiot ja SCADPlus -asiakirjat.
Myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen asiakirjat.

Kaupalliset asiakirjat: SAP -tekstit, mainokset ja verotukseen liittyvät asiakirjat.

Muita: Viranomaisilmoitukset, mielipidetiedustelut, kulttuurin ja koulutuksen alan asiakirjat sekä kirjeet ja puheet.